هشت سال حماسه و ایثار
62 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دوران هشت ساله دفاع مقدس به فرموده امام خامنه ای (مدظله العالی)( اوج افتخارات ملت ایران است) لذا برای حفظ و انتقال ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده بایستی این فرهنگ با جدیت در برنامه ریزی فرهنگی ، اجتماعی، و اقتصادی کشور، مد نظر قرار گیرد. اگر بخواهیم انقلاب و کشور بیمه باشد . باید این شور و شوق ، این حرکت عمومی و بسیج را روز به روز تقویت کنیم.برای تبیین نقش و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت که در جنگ متبلور شد ، بیش از هر چیز نیازمند بررسی درست دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس هستیم . در این ارتباط، حرکت جدی تحقیقاتی و علمی پیرامون موضوع ضروری به نظر می رسد.