روحانیت و عزاداری
60 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1- آبروى روحانیت، آبروى اسلام تکلیف ما جامعه‌ى روحانیت - که بنده هم طلبه‌یى در این مجموعه‌ى عظیم روحانى هستم - این است که هرچه توان داریم، بر استحکام معنوى جامعه‌ى علمى روحانیت بیفزاییم. علماى محترم در این زمینه، عملاً و فکراً و مشیاً و زیّاً وارد شوند؛ زیرا آبروى روحانیت، آبروى اسلام و انقلاب - بخصوص آبروى امام - است. هر حرکتى که از جامعه‌ى روحانیت و افراد معمم سر زند که خداى نکرده باعث ایجاد تردید در ذهن مردم یا ابهام در عقاید و افکار آنها و یا موجبات بدبینى مردم نسبت به روحانیت را فراهم آورد، مایه‌ى سرشکستگى اسلام و انقلاب - و بخصوص امام عزیزمان - خواهد بود، که باید با آن مقابله شود.