نقش ولایت محوری در مقابله با جنگ نرم
59 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در یک منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه همراه با شعور و آگاهی سیاسی ملت در برابر استکبار جهانی درخشید موج بیداری ایران اسلامی الگویی نوین و تمام عیار برای جهانیان گردید که به مضاعف آن فراروی افق روشن برای مسلمانان و مستضعفان هویدا شد. رویارویی جهان غرب با جمهوری اسلامی ایران در دهه های اول و دوم انقلاب با ترفند جنگ سخت کلید خورد اما توفیقی چندان به دست نیاورد و در روزهای پایانی دهه سوم انقلاب ، دشمن به طراحی بزرگی در زمینه تهاجمی نرم دست زد که به فرموده مقام معظم رهبری جنگ فرهنگی « نرم » تهاجم فرهنگی ، شبیخون فرهنگی و یا ناتوی فرهنگی است. مورد تهدید واقع شدن ارزش ها و اصول انقلاب دشمن در جنگ تمام عیار نرم علیه ایران تا حدودی زیاد به خواسته هایش رسیدند