نقش و جایگاه کانونهای فرهنگی-تبلیغی در برنامه ها و ماموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی
62 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است برخاسته از متن انقلاب اسلامی که در اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1358 تأسیس گردید اهداف تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی: 1. احیاء و اشاعة اندیشة تابناک اسلام در همه زمینه های مورد نیاز و تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم بویژه نسل جوان. 2. دفاع از اصول اسلام ، نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی و شناخت توطئه های فرهنگی – تبلیغی بیگانگان و تبیین انحطاط و بطلان مکتبهای الحادی و انحرافی و مبارزه با آفتهای التقاط و تحجر با تکیه بر جامعیت اسلام. 3. گسترش کیفی و کمی تبلیغات دینی و مردمی و برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.