آموزش مهارت‌های زندگی به خانواده‌های جوان (2 )
61 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
 عنوان طرح : آموزش مهارت‌های زندگی به خانواده‌های جوان (2 )  پیش فرضها : - اجتماعی کردن اطفال و کودکان عمدتاً از طریق آموزش صورت می‌گیرد. - مهمترین عامل انتقال ارزش‌ها و اجتماعی کردن اطفال و کودکان خانواده است . - درجریان اجتماعی شدن sociolization، اطفال و کودکان ، ایده‌ها و ارزش‌های مورد نیاز زندگی بزرگسالی را می‌آموزند.