مدیریت فرهنگی اعتکاف
61 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعتکاف موفق و راهکارهای آن( از نظر اجرایی و فرهنگی) 1- تعریف اعتکاف موفق به اعتکافی گفته می شود که علاوه بر اهداف معنوی آن، رعایت و پیش بینی کلیه نیازها و مسائل مقدماتی و جانبی آن به طور دقیق در نظر گرفته شده باشد و معتکفین با رضایتمندی کامل اعتکاف را ترک نمایند.