نسل حسینی (علیه السلام)
66 بازدید
محل ارائه: درسطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قال علی (ع) التاسع من ولدک یا حسین هوالقائم بالحق والمظهر للدین والباسط للعدل امام علی (ع)به امام حسین(ع) فرمودند : نهمین فرزند از فرزندان تو او قیام کننده به حق و آشکار کننده دین و توسعه دهنده عدل است .