تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران
66 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. دنیای کنونی تروریسم را بسان آفتی همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسان ها و ملت ها و افراختن اتش جنگ شناخته است. تروریسم سیاسی ودولتی در تاریخ معاصر ایران از اواسط دهه 1840 م . با بابی گری آغاز شد و چنان با بابی گری پیوند خورد که در دوران متاخر قاجار نام «بابی»و «تروریست» مترادف بود. می دانیم که بابی ها ترور امیر کبیر را طراحی کردند و در 28 شوال 1268 ق. به ترور نافرجام ناصر الدین شاه دست زدند که به دستگیری گروهی از ایشان انجامید . از آن پس این شیوه در ایران تدام یافت و به ویژه در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن اوج گرفت.
دانلود