آلبوم من ◂ حجه الاسلام ادیب یزدی و حاج مرتضی اشتری