5100 هیئت مذهبی اصفهان در دوره های آموزش کاربردی توجیهی شرکت می کنند
25 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

5100 هيئت مذهبي اصفهان در دوره هاي آموزش كاربردي توجيهي شرکت مي کنند

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: به منظورارتقاء آگاهيهاي تخصصي مسئولين هيئات مذهبي 5100هيئت مذهبي اصفهان در دوره هاي آموزش كاربردي توجيهي مسئولين هيئات مذهبي شرکت مي کنند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت:بمنظورارتقاء آگاهيهاي تخصصي مسئولين هيئات مذهبي 5100هيئت مذهبي اصفهان در دوره هاي آموزش كاربردي – توجيهي مسئولين هيئات مذهبي شرکت مي نمايند.

بابايي افزود: ارتقاء آگاهي هاي تخصصي مسئولين هيئات مذهبي از سياست ها و رويكردهاي تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان مي باشد لذا5100 هيئت مذهبي اصفهان در دوره هاي آموزش كاربردي توجيهي مسئولين هيئات مذهبي شرکت مي نمايند.