حمایت از تولید آثار و محصولات برجسته و فاخر فرهنگی و دینی توسط تشکلهای دینی اصفهان
24 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

حمايت از توليد آثار و محصولات برجسته و فاخر فرهنگي و ديني توسط تشکلهاي ديني اصفهان

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: ازاولويت هاي برنامه اي تشکلهاي ديني اصفهان حمايت از توليد آثار و محصولات برجسته و فاخر فرهنگي و ديني است.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛ حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت:ازاولويت هاي برنامه اي تشکلهاي ديني اصفهان حمايت از توليد آثار و محصولات برجسته و فاخر فرهنگي و ديني مي باشد.

وي افزود:آثار و محصولات برجسته و فاخر فرهنگي و ديني مانندنشريه-کتاب-فلش کارت و ..که مورد حمايت قرار خواهد گرفت.