460تشکل مذهبی بانوان در اصفهان ساماندهی شدند
24 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

460تشکل مذهبي بانوان در اصفهان ساماندهي شدند

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت:460 تشکل مذهبي بانوان در اصفهان ساماندهي شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛ حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت:460تشکل مذهبي بانوان در اصفهان ساماندهي شدند.

وي افزود: اين تشکلها در قالب هيئت مذهبي-کانون فرهنگي-انجمن اسلامي فعاليت دارند .