مبلغین به عنوان سفیران مذهبی و شخصیت فرهنگی نظام به سوی مردم مناطق مختلف کشور می روند
23 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

مبلغين به عنوان سفيران مذهبي و شخصيت فرهنگي نظام به سوي مردم مناطق مختلف كشور مي روند

فرمانده پايگاه بسيج شهيد آيت الله مدرس (ره)اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان در جمع مبلغين بسيجي گفت:مبلغين به عنوان سفيران مذهبي و شخصيت فرهنگي نظام به سوي مردم مناطق مختلف كشور مي روند لذا بايد تمام اعمال و سكنات آنها بسيار متين و حساب شده جلوه نموده و از هر جهت الگو و اسوه براي مردم باشند .

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛ حجت الاسلام حسن بابايي فرمانده پايگاه بسيج شهيد آيت الله مدرس (ره)اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان در جمع مبلغين بسيجي گفت: مبلغين به عنوان سفيران مذهبي و شخصيت فرهنگي نظام به سوي مردم مناطق مختلف كشور مي روند لذا بايد تمام اعمال و سكنات آنها بسيار متين و حساب شده جلوه نموده و از هر جهت الگو و اسوه براي مردم باشند .

بابايي در ادامه گفت:خودداري از طرح مسائل تفرقه انگيز و مطالب مايوس كننده . مراعات زمان ، مكان ، مخاطب و مناسبت مجلس در بيان مطالب و طرح موضوعات . بهره برداري كامل از فرصت ها جهت آگاه نمودن مردم در مسائل مذهبي ، سياسي و اخلاقي - حسن معاشرت با مردم -متانت و وقار در گفتار و كردار و اسوه حسنه بودن براي مردم و رعايت تقوا و خلوص نيت . تعامل و همكاري و همدلي با روحانيت بومي ، افراد با نفوذ مذهبي و استفاده از راهنمايي ها و تجربيات آنها . مستند و علمي صحبت كردن و بيان مطالب نو و به روز از شرايط يک مبلغ بسيجي در عصر حاضر است.