ایجاد انسجام و تحکیم وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیتهای هیئات مذهبی از اهداف تشکیل شورای هیئات مذهبی است
20 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

ايجاد انسجام و تحکيم وحدت و هماهنگي فکري و عملي در فعاليتهاي هيئات مذهبي از اهداف تشکيل شوراي هيئات مذهبي است

دبير و رئيس هيئت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان اصفهان گفت: ايجاد انسجام وتحکيم وحدت و هماهنگي فکري و عملي در فعاليتهاي هيئات مذهبي از اهداف تشکيل شوراي هيئات مذهبي مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛ حجت الاسلام حسن بابايي دبير و رئيس هيئت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان اصفهان گفت:دبير و رئيس هيئت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان اصفهان گفت:ايجاد انسجام وتحکيم وحدت و هماهنگي فکري و عملي در فعاليتهاي هيئات مذهبي از اهداف تشکيل شوراي هيئات مذهبي مي باشد.

حجت الاسلام بابايي استفاده ازتوان بالقوه و بالفعل وتجارب تمامي نيروهاي هيئات درطراحي وبرنامه ريزيهاي فرهنگي‌ديني، آسيب شناسي شئون فرهنگي مناسبتهاي مذهبي و ارائه راهبردهاي عملي جهت زدودن آسيبها توسط نيروهاي مردمي هيئات مذهبي، افزايش مديريت مشاركتي در تصميم سازي هاي فرهنگي و اجراي فعاليتها و جلب مشاركت و هدايت همكاريهاي مردمي از طريق صدور مجوز تأسيس و ساماندهي هيئات مذهبي را از ديگر اهداف تشکيل شوراي هيئات مذهبي اعلام کرد.