هیئات مذهبی، بزرگترین شبکه فرهنگی تبلیغی جهان تشیع
23 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

هيئات مذهبي، بزرگترين شبکه فرهنگي تبليغي جهان تشيع

دبير و رئيس هيئت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان اصفهان گفت: شبکه وسيع هيئات مذهبي با داشتن دهها هزار عضو فعال، بزرگترين شبکه فرهنگي تبليغي جهان تشيع مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان، حجت الاسلام حسن بابايي دبير و رئيس هيئت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئات مذهبي استان اصفهان گفت: شبکه وسيع هيئات مذهبي با داشتن دهها هزار عضو فعال، بزرگترين شبکه فرهنگي تبليغي جهان تشيع مي باشد.

حجت الاسلام بابايي گفت:جايگاه والا و ظرفيت وسيع و نقش قابل توجهي که هيئات مذهبي درتعميق فرهنگ اسلام ناب محمدي (ص) و توسعه باورهاي ديني درجامعه دارند، ضرورت سازماندهي اين مجموعه بزرگ را به دليل ايفاي نقش بي بديل خود و مصونيت از آسيب پذيري مضاعف نموده است.

وي افزود:براساس بند 16 ماده 6 اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي که به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است مسئوليت سازماندهي و هدايت اين زنجيره بزرگ تبليغي بر عهده سازمان نهاده شده است. انجام بخشي از اين مسئوليت با تشکيل نهادي تخصصي– مياني تحت عنوان "شوراي هيئات مذهبي" در سه سطح شهرستان،استان ومرکزي به سامان رسيده است. اين شورا در سطوح سه گانه خود نقش حلقه واسط بين سازمان تبليغات اسلامي به عنوان متولي بخشي از فرهنگ و تبليغ ديني در کشور از يک سو و هيئات مذهبي را از سوي ديگر بازي مي کند.

همچنين اين شورا در سالهاي پس از تآسيس با ايفاي نقش مشورتي خود، سازمان را در تصميم سازي مناسب جهت انجام بهينه مسئوليت خطير خود ياري نموده است.