بیشترین آمار کانونهای فرهنگی تبلیغی ثبت شده به استان اصفهان اختصاص دارد
25 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

بيشترين آمار کانونهاي فرهنگي تبليغي ثبت شده به استان اصفهان اختصاص دارد

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: يکي از رسالتهاي سازمان تبليغات اسلامي ساماندهي و تغذيه فکري و معنوي و بازسازي محتوايي مراکز فرهنگي از جمله کانونها فرهنگي تبليغي (مردمي) که خودجوش و بصورت مردمي شکل مي گيرند ، مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان، حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: يکي از رسالتهاي سازمان تبليغات اسلامي ساماندهي و تغذيه فکري و معنوي و بازسازي محتوايي مراکز فرهنگي از جمله کانونها فرهنگي تبليغي (مردمي) که خودجوش و بصورت مردمي شکل مي گيرند ، مي باشد تا هر فرصتي در جهت ارتقا کمي و کيفي سطح معلومات و اطلاعات و دانش و پژوهش مجموعه هاي فرهنگي خويش بويژه در عصر فن آوري و تکنولوژي با توجه به بمباران و هجمه هاي فرهنگي بيگانگان گامهاي مفيد و موثري بردارند.

بابايي افزود: 550کانون فرهنگي تبليغي در استان اصفهان ثبت شده است که بالاترين آمار کانونهاي ثبتي را به خود اختصاص داده است.