اصل در نظام برنامه‌ریزی کشور باید رسیدن به اهداف فرهنگی باشد
24 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

اصل در نظام برنامه‌ريزي كشور بايد رسيدن به اهداف فرهنگي باشد

حجت الاسلام بابايي در جمع کانون هاي تخصصي اصفهان گفت: اشكالي كه در نظام برنامه‌ريزي وجود دارد اين است كه فرهنگ در ذيل اقتصاد و سياست قرار مي‌گيرد و يكي از علت‌هاي اصلي ناكامي در اهداف فرهنگي ضعف مديريتي بخش‌هاي مختلف به لحاظ گرايش به ارزش‌هاي فرهنگي مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان، حجت الاسلام بابايي در جمع کانونهاي تخصصي اصفهان گفت: اشكالي كه در نظام برنامه‌ريزي وجود دارد اين است كه فرهنگ در ذيل اقتصاد و سياست قرار مي‌گيرد و يكي از علت‌هاي اصلي ناكامي در اهداف فرهنگي ضعف مديريتي بخش‌هاي مختلف به لحاظ گرايش به ارزش‌هاي فرهنگي مي باشد.

مسئول تشکل هاي ديني تبليغات اسلامي استان اصفهان يكي از وظايف مهم مسئولين فرهنگي جامعه را عرضه كاركردهاي عيني و دنيايي دين بر جامعه خصوصاً نسل جوان دانست و بر ضرورت بومي كردن مدل توسعه با توجه به مقتضيات فرهنگي كشور تاكيد كرد.