5100 رابط فرهنگی در هیئات مذهبی اصفهان ساماندهی می شوند
23 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0


5100 رابط فرهنگي در هيئات مذهبي اصفهان ساماندهي مي شوند

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: با تعيين رابط فرهنگي در هر هيئت مذهبي به عنوان يكي از اركان هيئت،5100 رابط فرهنگي در هيئات مذهبي اصفهان ساماندهي مي شوند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛ حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت:با تعيين رابط فرهنگي در هر هيئت مذهبي به عنوان يكي از اركان هيئت،5100 رابط فرهنگي در هيئات مذهبي اصفهان ساماندهي مي شوند.

بابايي گفت: در ادامه سياست ها و رويكردهاي تشکل هاي ديني با تعيين رابط فرهنگي در هر هيئت مذهبي به عنوان يكي از اركان هيئت، مسائل فرهنگي بصورت تخصصي در هيئات مذهبي پيگيري و اجرا مي شود و با هويت بخشي به آنان كه الزاماً از ميان قشر جوان و تحصيلكرده جامعه مي باشند مي توان آينده اي پويا و درخشان براي مديريت هيئات مذهبي ترسيم کرد.