27کمیسیون حل اختلاف هیئات مذهبی در اصفهان تشکیل شد
26 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0


27كميسيون حل اختلاف هيئات مذهبي در اصفهان تشکيل شد

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: به منظور كاهش اختلافات در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي،به استناد بند پنجم ماًموريتهاي شوراي هيئات مذهبي شهرستاني 27كميسيون حل اختلاف بين هيئات مذهبي در اصفهان تشکيل شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهانT حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت:به منظور كاهش اختلافات در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي،به استناد بند پنجم ماًموريتهاي شوراي هيئات مذهبي شهرستاني 27كميسيون حل اختلاف بين هيئات مذهبي در اصفهان تشکيل شد.

بابايي افزود: به منظور كاهش اختلافات در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي،به استناد بند پنجم ماًموريتهاي شوراي هيئات مذهبي شهرستاني مندرج در اساسنامه شوراي هيئات مذهبي رسيدگي و رفع اختلافات و نيز حل و فصل اموري كه بين هيئات مذهبي ماهيت قضايي ندارند، به كميسيون حل اختلاف واگذار مي شود.

حجت الاسلام بابايي در ادامه حدود وظايف و اختيارات اين كميسيون، نحوه و تركيب اعضاي آن را بيان کرد.