عضویت جوانان در هیئت امناء هیئات مذهبی در دستور کار تشکلهای دینی اصفهان است
27 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0


عضويت جوانان در هيئت امناء هيئات مذهبي در دستور کار تشکلهاي ديني اصفهان است

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: به منظور توجه ويژه به جوانان عضويت جوانان در هيئت امناي هيئات مذهبي در دستور کار تشکلهاي ديني اصفهان مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛ حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان ضمن بيان اين مطلب افزود: هدايت، حمايت، نظارت هيئات مذهبي از سياست ها و رويكردهاي تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان مي باشد لذا به منظور توجه ويژه به جوانان عضويت جوانان در هيئت امناي هيئات مذهبي در دستور کار تشکلهاي ديني اصفهان قرار گرف