حمایت از تولید نمادهای فرهنگی و دینی توسط تشکلهای دینی اصفهان
21 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

حمايت از توليد نمادهاي فرهنگي و ديني توسط تشکلهاي ديني اصفهان

مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: ازاولويت هاي برنامه اي تشکلهاي ديني اصفهان حمايت از توليد نمادهاي فرهنگي و ديني است.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛ حجت الاسلام حسن بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: ازاولويت هاي برنامه اي تشکلهاي ديني اصفهانحمايت از توليد نمادهاي فرهنگي و ديني مي باشد.

وي افزود:نمادهاي فرهنگي و ديني مانند گرافيک -نقاشي -عکس-پوستر و ...که مورد حمايت قرار خواهد گرفت.