اعلام برنامه های تبلیغات اسلامی اصفهان در کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی استانداری
27 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار ان
محل مصاحبه : استانداری اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت ido
تعداد شرکت کننده : 0

اعلام برنامه هاي تبليغات اسلامي اصفهان در کميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي استانداري

نماينده اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان در کميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استانداري برنامه هاي اداره کل در حوزه ارتقا فرهنگ ديني را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان، حجت الاسلام حسن بابايي نماينده اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان در کميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي استانداري برنامه هاي اداره کل در حوزه ارتقا فرهنگ ديني را اعلام نمود.

حجت الاسلام بابايي در اين جلسه ضمن بيان سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب در مورد فرهنگ ديني گفت: اگر ايمان مردم مستحکم شد از آنها موجوداتي آسيب ناپذير خستگي ناپذير فعال و پرنشاط به وجود مي آورد اما وقتي ايمان ضعيف شد همه آفت ها به دنبالش مي آيد.

حجت الاسلام بابايي اقدامات اداره کل را در حوزه ارتقا فرهنگ ديني را مطالعه و برنامه‌ريزي براي حضور كارآمد دين در زندگي روزمره مردم بيان کرد.

وي ارائه پاسخ هاي مناسب براي پرسشهاي فكري و شبهات اعتقادي جامعه مخصوصاً جوانان، مطالعه و برنامه‌ريزي براي ترويج فريضة امر به معروف و نهي از منكر يا نقد و انتقاد، مطالعه و برنامه‌ريزي به منظور تغذيه فكري مديران نظام جمهوري اسلامي ايران، مطالعه و برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء عقلانيت درجامعة ايران، مطالعه و برنامه‌ريزي به منظور آگاه سازي جامعه نسبت به ميراث ارزشمند فكري و فرهنگي ديني و ملي، مطالعه و برنامه‌ريزي براي ارائه الگوها و رفتارهاي درست اسلامي درجهت پاسخگويي به نيازهاي اصلي جامعه خصوصاً جوانان در زمينه مسائل جنسي ، نياز به شادي ، آرامش و ... ، مطالعه و برنامه‌ريزي به منظور شناسايي و مقابله با جريانهاي انحرافي فرهنگي و فكري درجامعه، رصد فرهنگي و آينده پژوهي به منظور پيش‌بيني جريانهاي فكري و فرهنگي مخرب يا مثبت حال و آينده ، و برنامه‌ريزي درخصوص آنها را از ديگر اقدامات بيان کرد.

حجت الاسلام بابايي يا تبيين وضعيت موجود گفت: هر برنامه اي متکي بر شناخت وضع موجود و امکان تغيير آن است، اين شناخت به معناي در دست داشتن نقشه ي تفصيلي و جامع از وضعيت فرهنگي است؛ در چنين نقشه اي بايد وضعيت هر متغير فرهنگي تعيين شده، و عوامل مؤثر بر آن و ميزان اثر عوامل مختلف شناسايي شوند.

براي تعيين متغييرها ي فرهنگي مورد بررسي دو عامل مورد توجه بايد قرار گيرد، نخست: ميزان اهميت آنها در تعيين وضعيت فرهنگي جامعه ي ايران. دوم: چشم انداز فرهنگي ترسيم شده، در افق 1404 کشور.

بر اين اساس مي توان اين متغييرها را به شرح ذيل برشمرد:

1-ظرفيتهاي فرهنگي موجود در جامعه ايران که بستر مناسب را براي توسعه فرهنگي کشور فراهم مي کند.

2ـ آسيبهاي هاي اجتماعي جامعه ايران.

3ـ نيازهاي فرهنگي جامعه ايران.

4ـ وضعيت هويت در اقشار مختلف جامعه با تأکيد بر غرور ملي و مذهبي.

5ـ تضادهاي فرهنگي و اجتماعي در جامعه.

6ـ تکثر فرهنگي در جامعه و ضرورتهاي برداخت به آن.

7ـ وضعيت فرهنگي زنان و جوانان در جامعه ايران.

8-عوامل انگيزش رفتارهاي اجتماعي در جامعه ايران.

9ـ تأثير عوامل سياسي و اقتصادي بر فرهنگ جامعه ايران.

10ـ تقابل سنت و مدرنيسم و نسبت آنها در ساختار فرهنگي جامعه ايران.

11ـ رابطه بين توسعه فرهنگي و اقتصادي و سياسي در وضعيت کنوني.

12ـ وضعيت دينداري در جامعه ايران.

13ـ عقلانيت و احساسات در جامعه ايران.

14ـ وضعيت زيرساختها فرهنگي براي ايجاد جامعه اي امن.

15ـ ميزان بيوستگي مردم و نظام حکومتي.

16ـ وضعيت عدالت اجتماعي.

17ـ ميزان رضايتمندي عمومي.

18ـ ميزان توجه مردم به منابع ملي، ميراث فرهنگي و ملي، منابع طبيعي؛ و در ک ضرورت حفظ و صيانت از اين اندوخته ها و ارزشها.

در پايان حجت الاسلام بابايي گزارش آماري فعاليتها را در حوزه قرآن، اعزام مبلغ، مساجد، تشکلهاي ديني، گفتمان ديني، مناسبتهاي مذهبي، امور جوانان، امور بانوان، آموزش هاي تخصصي، حوزه فرق و مذاهب و فضاي مجازي را بيان کرد.