برگزاری گفتمان دینی سبک زندگی اسلامی در هیئات مذهبی حوزوی اصفهان
23 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگاران
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاریها
تعداد شرکت کننده : 0

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان، حجت الاسلام بابايي مسئول تشکلهاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان گفت:گفتمان ديني سبک زندگي اسلامي در هيئات مذهبي حوزوي اصفهان برگزار مي شود.

بابايي افزود: استان اصفهان داراي 41هيئت مذهبي ويژه حوزه هاي علميه مي باشد که تعداد 50 گفتمان ديني با موضوع سبک زندگي اسلامي و با حضور طلاب حوزه هاي علميه برگزار مي شود .

آدرس اینترنتی