تشکیل شورای فرهنگی در روستاهای اصفهان
26 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگاران
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاریها
تعداد شرکت کننده : 0

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان، حجت الاسلام حسن بابايي نماينده اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان در کارگروه توسعه روستايي و مناطق محروم استان گفت: در راستاي برنامه محور کردن فعاليتهاي فرهنگي در روستاها شوراي فرهنگي در روستاهاي استان تشکيل مي شود .

بابايي اظهار داشت: شوراي فرهنگي روستا متشکل از روحاني مستقر، دهيار، مسئول کانون فرهنگي، رئيس شوراي اسلامي، فرمانده پايگاه بسيج، مدير يکي از مدارس، رئيس هيئت امناي مسجد جامع، رئيس هيئت مذهبي، مسئول هيئت ورزشي، مسئول کتابخانه و نماينده بانوان مي باشد.

آدرس اینترنتی