اجرای بزرگترین رخداد فرهنگی دراصفهان
60 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگاران
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاریها
تعداد شرکت کننده : 0

اجرای بزرگترین رخداد فرهنگی دراصفهان

بزرگترین رخداد فرهنگی با هدف حمایت از نام خلیج همیشه فارس در اصفهان اجرا شد.


 مدیریت جهادی بهترین راهکار برای تحقق توسعه و پیشرفت کشور است، در حال حاضر در شهر اصفهان یکی از بزرگترین رخدادهای فرهنگی با هدف حمایت از نام خلیج همیشه فارس در حال اجرا می باشد.

بافت فرش خلیج همیشه فارس، فرشی نفیس با میلیونها گره با شعار صلح و دوستی به عمق آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس، که نماد وحدت ایرانیان در سراسر جهان استگره های این فرش توسط خانواده های شهدا، چهره های برجسته سیاسی، هنری، فرهنگی، نظامی و مدیران ارشد اقتصادی کشوربه صورت حضوری رج می خورد هر ایرانی می تواند به صورت صد در صد رایگان یکی از گره های فرش خلیج همیشه فارس را به نام خود به ثبت برساند و در ایجاد این اثر ملی مشارکت نماید.

حجت‌الاسلام بابایی به نمایندگی از اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در این طرح فرهنگی ملی شرکت کرد.