همایش روحانیون و مبلّغین اعتکاف در اصفهان
59 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگاران
محل مصاحبه : اداره کل تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاریها
تعداد شرکت کننده : 0

 همایش روحانیون و مبلّغین مراسم معنوی اعتکاف با حضور نماینده مجلس خبرگان رهبری در اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار شد.