در توصیه به رعایت حجاب باید ازتندخویی پرهیزکرد
66 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت سازمان تبلیغات اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام بابايي در گفتمان ديني مرواريد درصدف گفت: جلب و جذب جوانان، نيازمند صبوري و بردباري ماست و مهمتر اينكه در توصيه آنان به رعايت موازين اسلامي و حجاب از تندخويي پرهيز كنيم.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان اصفهان؛حجت الاسلام بابايي در گفتمان ديني مرواريد درصدف گفت: جلب و جذب جوانان، نيازمند صبوري و بردباري ماست و مهمتر اينكه در توصيه آنان به رعايت موازين اسلامي و حجاب از تندخويي پرهيز كنيم.

بابايي گفت: چرا در كشور ما كه حدود 300 هزارشهيد تقديم انقلاب كرده است، هنوز تبيين زيبايي فرهنگ حجاب ازسوي برخي از نمازخوان هاي ما براي فرزندانشان، مشكل است.

وي گفت:دراينگونه خانواده ها،مادر محجبه ونمازخوان توانسته زيبايي نماز و روزه را به فرزند خود منتقل كنداما در زمينه حجاب نتوانسته به فرزند خود بگويد كه داشتن حجاب نشانه عقب‌ماندگي نيست.

حجت الاسلام بابايي بيان داشت: اينكه ما نتوانستيم زيبايي و خوبي حجاب را به نحوي مطلوب معرفي و تفهيم كنيم ناشي از اين است كه در برخي از مواقع انتظار و توقعي كه در زمينه جذب و جلب جوانان داريم، برآورده نمي شود.

وي اضافه كرد: همه اين كاستي ها ناشي از تبليغات دشمنان عليه حجاب نيست بلكه بايد توجه داشت كه ما نيز خود در اين زمينه كاستي هايي داريم و بعضا منطقي در پس اعمال شيوه هاي ما وجود ندارد.

حجت الاسلام بابايي باموفق ارزيابي كردن شيوه هاي تبليغ حجاب ازسوي خواهران مبلغه گفت: در اين ميان نيز برخي از مبلغين متوجه اين امر نيستند كه روش و شيوه آنان جاذبه لازم را ندارد و نيازاست كه ما در بكارگيري شيوه هاي مناسب دقت كافي اعمال و خطرات ناشي از اين پديده را بيشتر احساس كنيم و در اين راستانيزخانواده ها بيشتر و بهتر جوانب اين امر را مد نظر قرار دهند.

اين مسوول گفت:حجاب و عفاف لازم و ملزوم يكديگرند و به همين سبب ما بايد در پي حجابي باشيم كه ميوه و ثمره آن حيا، شرم و پاكدامني است.

حجت الاسلام بابايي با اشاره به اينكه حجاب در تقسيم بندي شامل حجاب عادت، قانوني و حجاب فرهنگ است، بيان داشت: بنا به آسيب شناسي كه در خصوص حجاب صورت گرفته است،مشكلي كه در حجاب عادت وجود دارد اين است كه اينگونه حجاب ممكن است با تغيير فضا و محيط تغيير كند و به همين سبب اينگونه حجاب ريشه دار نيست.

وي اظهار داشت: حجاب قانوني نيز با ضعيف شدن نظارت و مديريت، رهامي شود ولي حجاب فرهنگ، حجابي است كه منطق و دليل در نهاد آن نهفته است و مايه افتخارماست و يقينا اگر چنين حجابي درزندگي مانهادينه شداين حجاب آگاهانه، آبرومند و مستدل است.

بابايي گفت: 32 سال ازاستقرارنظام جمهوري اسلامي سپري شده واگرچه ظرف اين مدت اقدامات فرهنگي زيادي به انجام رسيده است ولي ماهنوز آنگونه كه شايسته است نتوانسته ايم به عنوان وظيفه زينب گونه خود و نيز به عنوان پيام رسان خون شهدا و امام شهدا، پيام ومفاهمه اي كه قابل درك وفهم والگوگيري براي نسل جوان و نوجوانمان باشد، ارايه كنيم.

بابايي افزود: دختران جوان و افرادي كه با پوشش هاي ناهنجار در سطح جامعه حاضر مي شوند، علت اصلي آن عناد نيست بلكه غفلت و ناآگاهي است و بعضا اگر لجبازي درخصوص رعايت نكردن حجاب از سوي آنان صورت مي گيرد، ناشي از جهل آنان است.

وي بيان كرد: در امر ترغيب و تشويق به رعايت حجاب نبايد صرفا به تذكر لساني در حد چند ثانيه اكتفا كنيم،بلكه بايد توجه داشت كه اين امر نيازمند برنامه ريزي دراز مدت و تاثير گذار است.

بابايي افزود:نظام آموزش و پرورش كه 12 سال از عمر مفيد فرزندان ما در آن سپري مي شود مي تواند در نهادينه كردن و فرهنگ سازي در خصوص پديده حجاب نقش موثر و مثمري ايفا كند.

اين مسوول ادامه داد: تعميق آموزش حجاب و درخواست در اين خصوص بايد از سنين كم وطفوليت كه مقاومت در برابر ارزش ها و پذيرش ها، كمتر است و نيز با رويكرد بر اصولي علمي آموزش اعم از تشويق و تنبيه ونيزآموزش غيرمستقيم صورت پذيرد.

بابايي گفت: توجه به امر حجاب و عفاف مختص دستگاههاي مذهبي و فرهنگي نيست بلكه بايد همه نهادها اعم از دولتي و غيردولتي در اين زمينه فعاليت همه جانبه داشته باشند و همچنين مبلغين مادر زمينه حضورعفيفانه و محجبانه زنان و مردان در عرصه هاي مختلف جامعه تلاش كنند.

وي گفت: تفاوت نظام اسلامي با ساير نظام ها،پاسداشت ارزشهاست، بنابراين وظيفه دولت،همه افراد و آحاد جامعه است كه در راستاي حفظ ،حراست وترويج اين ارزشها حركت كنند.

بابايي اظهار داشت: مسووليت مبلغين بسيار سنگين و دشوار است زيرا ما موظفيم به لحاظ روحي خودمان را هر چه بيشتر به جوانان نزديك كنيم چرا كه اگر ما با زبان جوانان و متناسب با روحيه لطيفشان با آنان برخورد كنيم، يقينا به نتايج مثبتي دست خواهيم يافت.

وي افزود: اگر چه تلاش هايي كه تاكنون در ارتباط با جوانان و شناخت آنان صورت گرفته خوب بوده است ولي در مقابل سعي و فعاليت هاي شيطاني كه دشمنان ما در اين زمينه بكار گرفته اند، بسيار اندك است.

وي اظهار داشت: هرگز نبايد اقداماتي كه تا كنون در حوزه جوانان انجام داده ايم راكافي بدانيم و به آن راضي باشيم زيرا دشمنان ما پيوسته از حربه دين ما عليه ما استفاده و بهره برداري مي كنند.

بابايي افزود: بايد در چنين نشست هايي ، دردهاي جامعه راواكاوي ودرمان كنيم و از اين مسيرها، قشر جوان را به سمت و سوي اهداف الهي جلب و جذب كنيم.

وي اضافه كرد:بايدازمسوولان فرهنگي جامعه ايجاد مدرسه فاطمه سازي را طلب كنيم ونيزدانشگاهي خاص فقط براي شناخت حضرت فاطمه (س )مطالبه نماييم