همایش «رمضان، تشکلهای دینی ، امر به معروف و نهی از منکر» در اصفهان
67 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت سازمان تبلیغات اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

مسئول تشکلهاي ديني و دبير شوراي امر به معروف و نهي از منكر اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: همايش «رمضان، تشکلهاي ديني ، امر به معروف و نهي از منكر» در اصفهان برگزار مي شود گفت: خداوند براي عامه مردم يك حق نظارت همگاني قائل شده و همه به يكديگر حق نظارت دارند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان؛حجت الاسلام بابايي مسئول تشکلهاي ديني و دبير شوراي امر به معروف و نهي از منكر اداره کل تبليغات اسلامي اصفهان گفت: همايش «رمضان، تشکلهاي ديني ، امر به معروف و نهي از منكر» در اصفهان برگزار مي شود بابايي گفت: خداوند براي عامه مردم يك حق نظارت همگاني قائل شده و همه به يكديگر حق نظارت دارند.

بابايي افزود: حق نظارت در قرآن تصريح شده است و اگر امر را در جامعه احياء كنيم هيچ قوه و يا دستگاه مجريه خاصي براي اجراي آن نياز نيست و بايد دانست كه اين امر يك وظيفه ديني و يك اصل اسلامي است.

وي اظهاركرد: معني نظارت عام قرآن براي هر مسلمان در رعايت وضع ظاهري جامعه است و هيچ كس نمي تواند به داخل زندگي مردم مراجعه كند مگر استثنا باشد و بايد گفت اولين چيزي كه در حوزه نظارت عام بايد تحقق پيدا كند امر به معروف و نهي از منكر، اقامه نماز و پرداخت زكات است.

بابايي گفت: در خصوص امر به معروف و نهي از منكر بايد بيشتر تلاش شود چرا كه نتوانسته ايم به طور دقيق به اين دو امر توجه لازم را داشته باشيم.

وي گفت: اولين ويژگي تذكر لساني ساده شدن دل و مهرباني به مخاطبان است و گفتن و رفتن نيز ويژگي دوم او منصوب مي شود.

حجت الاسلام بابايي افزود: وظيفه تذكر لساني وظيفه همگاني است و همه در اين رابطه به هر نوع و با هر وسيله نوشتاري و گفتاري كوشا باشند و در اين رابطه بايد جسارت و شجاعت باشد تا بتوانند به يكديگر تذكر بدهند.

دبير شوراي امربه معروف و نهي از منکر اظهاركرد: براي بيشتر شدن تذكر لساني بايد اين امر به صورت گروهي و سازمان يافته صورت گيرد.

بابايي در پايان گفت: مردم مي توانند براي اجراي بهتر امر به معروف و نهي از منكر از تجربيات بزرگان در حركت هاي مردمي اثر گذار در اين راستا استفاده كنند.