اعتکاف، راهی برای برطرف کردن چالش‌های اجتماعی
63 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت سازمان تبلیغات اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: باید برای برنامه‌های اعتکاف ساز و کارهایی ایجاد کرد تا افراد متوجه تأثیرات ماندگار اعتکاف شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان؛ حجت‌الاسلام حسن بابایی  با بیان اینکه اعتکاف باید ذهن را از سموم بیرونی آزاد کرده و انسان را بیدار کند، اظهار کرد: در این زمینه باید بر روی آداب و ساز و کارهای تعمیق اعتکاف که جوانان از آن استقبال می‌کنند، کار جدی شود.

وی افزود: یک شخص ۳ روز در مسجد جامع محل خود توقف می‌کند و از جامعه و افراد دیگر جدا شده و با اعمال زیارتی، خود را آماده می‌کند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه اعتکاف در برگیرنده عبادت‌های مختلف نماز خواندن، یاد خدا و تفکر و مراقبه بوده و حتی بخشی از محرمات حج هم در آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: آثار اعتکاف به ماهیت و حقیقت این آیین برمی‌گردد.

وی گفت: غبارها سبب می‌شود که انسان از مراتب معنوی و یاد خدا غافل شود و دلبستگی های مختلف هم از صفای روحانی انسان می‌کاهد.

حجت‌الاسلام بابایی بیان کرد: دلبستگی به دنیا، ثروت، مقام و خانواده، سیر انسان و سفر او به سوی تعالی را با مشکل مواجه می‌کند و اعتکاف فرصت مناسبی برای سفر معنوی بوده و با زمینه‌هایی که دارد، زنگار از روح می‌زداید زیرا معتکف نگاهی به گذشته خود و اعمال پیشین خود می‌کند.

وی با بیان اینکه ایام اعتکاف فرصتی برای بازگشت به خود و دیدن خدا در آیینه وجود است، اظهار کرد: انسان به دلیل اینکه درایام زندگی خود با ناکامی‌های مختلف مواجه می‌شود، دچار اضطراب و افسردگی شده و احساس بی‌قراری و ناآرامی می‌کند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اعتکاف مانند جویباری در حرکت است که گل و لای خود را مشاهده نمی‌کند، اما اگر مدتی در برکه ای توقف کند، این گل و لای ته‌نشین می‌شود؛ از این رو سکونت در مسجد در ایام اعتکاف سبب می‌شود فرد تأملی در رفتار و کردار خود داشته باشد و آلودگی هایی که سبب اضطراب او شده ته نشین شود تا بهتر بتواند منشأ این اضطراب‌های درونی را در خود ببیند.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ناراحتی ها به دلیل دلبستگی به مظاهر زندگی بوده و ایام اعتکاف فرد را از این‌ها جدا می‌کند، تصریح کرد: اعتکاف فرصتی برای توجه به خود و خداست که سبب بهداشت روانی در فرد می‌شود.

حجت‌الاسلام بابائی با اشاره به این که از نظر وجودی دارای ۳ رده هستیم و سطحی‌ترین لایه وجودی ما رفتارهای ماست، گفت: اگر در ایام اعتکاف صرفاً به انجام مجموعه‌ای از اعمال و رفتارها اکتفا کنیم، میزان ماندگاری آن به حداقل می‌رسد و صفات از رفتار به ویژگی‌های شخصیتی می‌رسد و پایداری بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: عمیق‌ترین مرحله تحول در باورهای شناختی بوده که عالی ترین سطوح شخصیتی فرد را تشکیل می‌دهد و تأثیر در این رده، سبب تضمین ماندگاری می‌شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه باید ساز و کارهایی را در ایام اعتکاف ایجاد کرد تا افراد را به تأثیرات ماندگار اعتکاف متوجه کنیم و با تفکر و تأمل در فرصت اعتکاف به درجه خودشناسی و به تبع آن خداشناسی رسید، گفت: تفکر سبب می‌شود که انسان متوجه لایه‌های عمیق تر وجودی خود شده اگر لذت و شیرینی ارتباط با خداوند برای معتکف به باور تبدیل شود، تأثیرات آن ادامه می‌یابد.

وی اظهار کرد: باید کاری کرد که آثار اعتکاف در جامعه تعمیق و گسترش یابد و آثار فردی و اجتماعی اعتکاف در جامعه وجود دارد اما عمدتاً این آثار در سطح لایه رفتاری محدود شده و در رده‌های عمیق تر روی آن کار نمی‌شود، بنابراین اعتکاف زمینه مناسبی است که اگر دقیق‌تر و علمی‌تر کار شود، از همین وسیله می‌توان ثمرات عمیق تری را شاهد باشیم.

حجت‌الاسلام بابایی خاطرنشان کرد: می‌توان از این باب راهی را برای تعمیق آثار اجتماعی اعتکاف در جامعه باز کرد و اینکه حتی اگر آثار اجتماعی مستقیم آن کم باشد اما با توجه به تقویت خود کنترلی در افراد، به طور قطع شاهد بازخورد آن در سطح جامعه هستیم.