مراسم‌ اعتکاف در اصفهان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند
63 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت سازمان تبلیغات اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان از ارزیابی و مطالعه مراسم‌های اعتکاف در شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان؛ حجت‌الاسلام بابایی دبیرستاد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان بیان داشت: به منظور عمق بخشی و غنی کردن هر چه بیشتر مراسم های اعتکاف در اصفهان، این مراسم ها توسط کارشناسان تبلیغات اسلامی استان اصفهان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه مسئول بررسی و مطالعه کمی و کیفی مراسم اعتکاف در سطح شهر اصفهان را سه تیم ارزیاب عنوان کرد.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان همچنین تصریح کرد: این تیم ها را یک نفر روحانی، یک نفر خواهر مبلغ و یک نفر از کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان همراهی می‌کنند.