۳۵ درصد از معتکفین اصفهان طلبه و دانشجو هستند
68 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت سازمان تبلیغات اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

دبیرستاد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان گفت:از مجموع صدهزارنفرمعتکف اصفهان ۳۵درصد طلبه و دانشجو می باشند.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان؛حجت‌الاسلام حسن بابایی دبیرستاد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف استان اصفهان گفت: از مجموع صدهزارنفرمعتکف اصفهان۳۵درصد طلبه و دانشجو می باشند.

بابایی افزود: استان اصفهان بیش ازصدهزار معتکف دارد که ۱۳درصد کارمند، ۱۶ درصد کارگر و کشاورز، ۶ درصد بازنشسته، ۳۰ درصد خانه دار و بیش از ۳۵ درصد طلبه و دانشجو هستند.