مسجد و مدیریت محتوایی و معنویت
69 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : خانم سمانه نصری
چکیده نوشتاری که پیش رو دارید دارای شش فصل می باشد. در فصل اول به تعریف مسجد، مسجد در قران و روایات و در کلام بزرگان و از دیدگاه اسلام، و برنامه های مسجد، و در فصل دوم به سازمان و شرح وظایف تشکیلات مسجد از جمله شرح وظایف امام جماعت و دیگر دست اندرکاران مسجد و در فصل سوم به کارکردهای مسجد از جمله کارکرد علمی، عبادی، اموزشی و ... و در فصل چهارم به مدیریت مسجد از جمله تعریف مدیریت اصول و شیوه های مدیریت و غیره و در فصل پنجم معنویت مسجد و در فصل ششم مسجد و جوانان و نقش روحانیون و مبلغین در تربیت جوانان در مسجد پرداخته است که مطالب و راه های عملی با رعایت اختصار ارایه گردیده. امید است با توجهات خاصه امام عصر (عج) توفیق شناخت و انجام وظیفه را بیابیم و بتوانیم مسیولیت خویش را در برابر خداوند، امام عصر (عج) و شهیدان به انجام رسانیم.
دانلود