اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)
64 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : خانم مریم السادات هاشمی
مقدمه: جهان امروز، جهان تبلیغ و ارتباطات است. نبرد واقعی این عصر، نبرد اندیشه هاست. امروزه، اگر چه توپ¬ها، تانک¬ها و جنگنده های بمب افکن و امثال ان هنوز هستند، اما کارایی و تاثیر گذاری شگرفی را که پیش از این داشتند، ندارند، به همین سبب جایگاه خویش را به سلاح فکر و اندیشه سپرده اند. امروزه، تبلیغ و تبلیغات است که سرنوشت نبرد را رقم می زند. هزاران ایستگاه فرستنده¬ی رادیویی و تلویزیون، ده¬ها هزار استودیو فیلم سازی و ضبط موسیقی و صدها هزار پایگاه اینترنتی و میلیون ها شماره روزنامه، مجله و هفته نامه و ..... همه و همه بخشی از ابزار این رویارویی عظیم است. مسیحیت، یهودیت و مکاتب انحرافی امروز، با سرمایه گذاری هنگفتی در این عرصه گام نهاده اند و با صرف بودجه¬های بسیار کلان و سرسام اور، در صدد تسخیر اذهان انسان¬هایند.
دانلود