خانواده ایرانی
66 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران
نام استاد/نام دانشجو : خانم اکرم بهرامی
انسان ها دوست دارند زندگی پر از نشاط و شادابی را فرا روی خویش داشته باشند و بدون دغدغه فکری به آن زندگی ادامه دهند. آنان می خواهند حریم زندگی شان از حرمت و احترام عظیمی برخوردار گردد که این را باید در رابطه صمیمانه و مستحکم در پرتو تعالیم قرآن و سیره ی پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) جستجو نمایند. علاوه برآن باز شناخت رعایت حقوق و تعهداتی که افراد در زندگی بر عهده دارند می تواند در پیشبرد مقصد و هدف او کمک شایانی کند که بسیاری از این حقوق را روایات و احادیث بیان داشته است که هر کدام در زندگی انسان عملی گردد دریایی از آرامشدائمی را برای او فراهم می آورد.
دانلود